Aktuality

Aktuálne informácie Rok 2022

Plán na celý rok  

Pripravujeme tieto aktivity na rok 2022: 

- Deň Zeme s občianskym združením OZ EKO ĽUDIA

- Fórum ekológov

- Súťaž o najkrajšiu dedinu Mikroregiónu Hornád

- Súťaž o najkrajšiu dedinu KSK

- Súťaž o najkrajší balkón a pred záhradku KVP

- Mandaly šťastia a mieru

- Stromy šťastia a mieru

- Jedlé Botanické záhrady po celom svete

- Poznaj Slovensko - Poznaj svoj región

- Ochrana nad oceánmi

Iniciatíva - Deň Zeme

Občianske združenie OZ EKO ĽUDIA vyzýva ostatné organizácie, školy, firmy a podniky do zapojenia sa osláv Dňa Zeme. Pozývame ostatných ľudí vyvinúť nejakú praktickú ekologickú aktivitu v rámci Dňa Zeme, ktorý sa každoročne oslavuje 22. apríla. My pripravujeme rôzne aktivity ako Fórum ekológov, čistenie lesného chodníka a iniciatíva - Zapoj sa aj ty. Výzva pre materské, základné a stredné školy. Zapojte sa sa spolu s nami do aktivít v rámci Dňa Zeme rôznymi aktivitami ako výsadba stromčekov, výsadba jedlých a úžitkových rastlín, čistenie okolia školy alebo čistenie v areály školy, ekologická prednáška, ekologická diskusia, návšteva ekologického strediska a iné. Pozrite si naše nápady  a realizácie ako inšpiráciu.

https://denzeme11.webnode.sk/

Iniciatíva - Mandaly šťastia a mieru 

V roku 2007 sme prišli s nápadom premeniť zanedbané plochy v našom meste na plochy plné kvetov, farieb, vône a hmyzu. Realizujeme krásne kvetinové kruhy, ktoré prinášajú do verejného priestoru pokoj, krásu a pohodu. Vyzývame ostatných ľudí, aby sa zapojili do Iniciatívy Mandaly šťastia a mieru a vybudovali si svoj kruh šťastia a mieru.

https://mandaly0.webnode.sk/

Iniciatíva - Stromy šťastia a mieru

Stromy sú základom života. Dávajú nám tieň, drevo, plody, úrodu, čistia vzduch. Sú základom pre existenciu života na tejto planéte. Bez nich nemôžeme existovať. Preto je dôležité starať sa i nich a robiť dodatočné výsadby. My sme sa zamerali na výsadbu jedlých a liečivých stromov. Robíme výsadby v rámci nášho mesta.

https://stromystastia.webnode.sk/

Iniciatíva - Botanické záhrady po celom svete

V roku 2021 sme prišli s nápadom podporovať budovanie nových botanických záhrad po celom svete. Sme presvedčení, že botanické záhrady sú zdrojom múdrosti, krásy, inšpirácie, dobrej pohody a predovšetkým semien pre ďalších záujemcov o pestovanie. Prvú botanickú záhradu sme začali budovať v meste Karonga, štát Malawi, Afrika. Tešíme sa, že vďaka spolupráce s nadáciou Mtuli Foundation vzniká nová krásna jedlá záhrada plná chutných plodov.

https://botanical-garden.webnode.sk/

Fórum ekológov 

Od roku 2015 pripravujeme podujatie plné nových poznatkov v oblasti ekológie. Stretávame sa na Fóre ekológov na univerzitnej pôde na Technickej univerzite TUKE Košice. Pozývame si odborníkov, ktorí riešia rôzne vedecké úlohy spojené s novými poznatkami a postupmi ako zlepšiť životné prostredie.

https://forumekologov.websnadno.eu/Rok-2022.html

Iniciatíva - Ochrana štrkoviska Krásna nad Hornádom

Krásna vodná plocha, lokalita štrkoviska Krásna nad Hornádom sa postupne plní stavebným odpadom. Je to pokojná vodná plocha, kde je možnosť si sadnúť a pozerať sa do vody a relaxovať. V čase klimatických zmien je nevyhnutné takéto vodné plochy nie len chrániť ale aj začať ich budovať. Vyzývame vedenie mesta, Košického samosprávneho kraja, Ministerstvo životného prostredia, Slovenskú agentúru životného prostredia, Rybársky zväz, aby vyvinuli iniciatívu na zastavenie zasypávania vodnej hladiny. Ďakujeme. 

Súťaž o najkrajšiu dedinu Mikroregiónu Hornád

V Mikroregióne Hornád sa nachádza 17 obcí. Chceme pomocou súťaže o najkrajšiu dedinu Mikroregiónu Hornád vytvoriť súťaživosť a snahu zlepšiť životné podmienky a udržiavať v týchto obciach čistotu a poriadok. Chceme, aby sa tento Mikroregión HORNÁD stal v rámci Slovenska najkrajší. 

https://sutaz-dediny.webnode.sk/

Iniciatíva -  Ochrana nad oceánmi 

Občianske združenie OZ EKO ĽUDIA navrhuje o založenie Celosvetového ochranného parku na Atlantickým a Indickým oceánom. Chceme, aby sa tieto oceány stali miestom pre ryby a živočíchy, aby sa mohli kľudne rozmnožovať a žiť. Chceme zakázať rybolov a iné činnosti človeka, ktorý ohrozuje tieto lokality nadmerným rybolovom a narúšaním prostredia. Navrhujeme ochranu nad aj pod hladinou vody. Chceme, aby sa tieto lokality stali zdrojom biologickej diverzity morských cicavcov a rýb na zachovanie celosvetovej rovnováhy.

OZ EKO LUDIA
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!